2Work, de software voor bewindvoerders, budget- en inkomensbeheerders.

Tarieven 2018

 

Licenties

2Work wordt geleverd op basis van licenties: € 915,- per licentie per jaar( € 238,50 per kwartaal), waarbij:

 • een licentie geldt (naar keuze) per werkplek of per gelijktijdige gebruiker.
 • jaarlijks updates en helpdesk inbegrepen zijn.

 

Extra licenties kunnen ook voor bepaalde tijd worden verstrekt: € 92,- per licentie per maand.

Een jaarlijkse of tijdelijke licentie zal altijd ingaan vanaf de 1e van de maand.

Boven 25 licenties geldt een staffel (kwantumkorting)

 

Per overeenkomst wordt een eenmalige projectvergoeding van € 550,- in rekening gebracht. Hiervoor levert 2Work de volgende diensten:

 • Begeleiding bij de installatie.
 • Huisstijl op basis van een van de aanwezige modellen.
 • Begeleiding bij het (compleet) inlezen van de bankafschriften van de eigen bank(en).
 • Begeleiding bij het doen van de eerste betalingen vanuit 2Work.
 • De eerste drie maanden applicatiebeheer. Denk hierbij aan aanmaken nieuwe gebruikers, instellen e-mail etc.
 • Desgewenst: eerste twee maanden hosting om tijd te hebben voor installatie.

 

Diensten

2Work Software is geen adviesbureau en haalt primair haar omzet uit de licenties, trainingen en onderhoud. Diensten worden geleverd per dagdeel of op uurbasis. Denk aan onder meer:

 • Consultancy.
 • Extra uitleg op de werkplek.
 • Trainingen on-site.

 

Tarief:   € 440,- per dagdeel

            per bezoek geldt € 85,- aan bezoekkosten.

 

Hosting

Wij bieden tevens de mogelijkheid om 2Work te gebruiken op een server van 2Work. Met RDP (Remote Desktop Protocol ofwel Extern bureaublad) kan je dan vanaf elke PC werken zonder dat je op die PC 2Work geïnstalleerd hebt.

Om op een prettige manier te kunnen werken met onze hostingomgeving adviseren wij een computer te gebruiken met als besturingssysteem minimaal Windows 7 en een RDPclient versie 6.0 of hoger. Als je met 2 hoge resolutieschermen werkt is een downloadsnelheid van 256-512 Kbit per gebruiker ons advies.

 

Naast het licentietarief wordt het volgende aanvullende tarief voor deze extra vorm van dienstverlening in rekening wordt gebracht.

 

Tarieven hosting:             per klant: € 100,- per maand en per gebruikerslicentie: € 12,- per maand.

Tarieven opslagruimte:    standaard 5 Gb. gratis buiten de database(s) om. Daarboven geldt een meerprijs van € 10,- per maand per extra gebruikte 5 Gb.

 

Helpdesk

De helpdesk is in alle redelijkheid gratis bereikbaar voor storingen, problemen en vragen van klanten.

Werkzaamheden van de helpdesk gebeuren altijd vanuit het kantoor van 2Work. Het oplossen van problemen en storingen ontstaan door een verkeerde werking van of fouten in 2Work behoren tot het onderhoudscontract.

In het voorkomende geval dat er telefonisch of remote ondersteuning moet worden geleverd buiten de overeenkomst om, bijvoorbeeld bij ziekte of afwezigheid van de eigen systeembeheerder, kan er vooraf worden afgesproken dat de tijd gefactureerd wordt. Er wordt dan gerekend in tijdseenheden van hele kwartieren.

 

Tarief extra support op afspraak vanuit 2Work:   € 22,75 per kwartier.

 

Basiscursussen

Voor nieuwe klanten is er een cyclus van 3 trainingsdagen (start2Work, use2Work en everyday2Work).
Voor medewerkers die al enige tijd werken met 2Work en intern zijn opgeleid is er een eendaagse training How2Work waarvoor het tarief van de basiscursus geldt. Zie ons rooster voor de data wanneer deze cursus gegeven wordt.

 

Tarief:    € 285,- per dag per cursist.
De complete driedaagse trainingscyclus bedraagt derhalve € 855,- per cursist.

 

Aanvullende opmerkingen:

 • Elke basiscursus is inclusief lesmateriaal, koffie en lunch.
 • Het minimum aantal cursisten is hiervoor 4 personen. Indien er minder dan 4 cursisten zijn ingeschreven, heeft 2Work het recht de cursus te annuleren.
 • De betaling geldt als inschrijfbewijs en geeft toegang tot de training.
 • Niet verschijnen geeft geen recht op restitutie van het cursusgeld.

 

Themacursussen voor gebruikers

Deze dagen worden georganiseerd voor gebruikers om meer kennis te vergaren over bepaalde onderdelen of functionaliteit van 2Work.

Tarief:    € 185,- per dag per cursist.

 

Deelname is er voor gebruikers die voldoen aan één van de volgende eisen:

 • Je hebt de basiscursussen of how2Work gevolgd.
 • De door 2Work gegeven interne (in-house) training is gevolgd.
 • Er wordt minstens één jaar met 2Work gewerkt.

 

Uiteraard moet je werkzaam zijn in het betreffende aandachtsgebied van de thema- of gebruikersdag.

 

Gebruikersdagen

Wij organiseren ook gebruikersdagen waar de agenda wordt bepaald door de aanwezige gebruikers. Bij het rooster worden deze dagen gemeld.

Tarief:    GRATIS; mits de cursist aan 1 van de gestelde voorwaarde voldoet. Anders geldt er een tarief van € 285,- per cursist.

Bijvoorbeeld:

Wegwijs2Work is een gebruikersdag voor gebruikers die nog niet zo lang werken met 2Work.

Werken op eigen database is een gebruikersdag voor gebruikers die hun werk meenemen naar ons en de tijdens de dag hulp krijgen bij hun dagelijkse werk. Dit vereist natuurlijk een inbelverbinding met je eigen database.

 

Deelname is gratis voor gebruikers die voldoen aan één van de volgende eisen:

 • Je hebt de basiscursussen of How2Work gevolgd.
 • De door 2Work gegeven interne (in-house) training is gevolgd. 

 

NB:  Aanvullende opmerkingen over alle gebruikersdagen en cursusdagen:

 • Elke thema- of gebruikersdag is inclusief lesmateriaal, koffie en lunch.
 • Het minimum aantal cursisten is  4 personen. Indien minder dan 4 cursisten zijn ingeschreven, heeft 2Work het recht de cursus te annuleren.
 • De bevestiging van deelname (schriftelijk dan wel per e-mail) geldt als inschrijfbewijs en geeft toegang tot de training.
 • Met klem wordt de deelnemer verzocht bij verhindering 2Work zo ruim mogelijk voor de thema- of gebruikersdag hiervan op de hoogte te stellen. Indien er een plek is gereserveerd en de deelnemer is afwezig op (gratis) gebruikersdag wordt de dag alsnog gefactureerd.
 • Voor speciaal aangepaste cursussen of in-house trainingen die wel of niet op onze eigen locatie worden gegeven gelden in overleg afwijkende tarieven. Dan geldt een minimale deelname van 6 personen.

 

Algemene voorwaarden

Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW.
Op alle diensten en producten van 2Work Software BV zijn de algemene voorwaarden van van toepassing. Op verzoek worden deze u toegestuurd.